workshops :

WORKSHOP

Se under tilbud og tjenester hvilke workshop som passer. Avtale gjøres individuelt. Pris settes etter avtale.

kr 0,00

WORKSHOP

Se under tilbud og tjenester hvilke workshop som passer. Avtale gjøres individuelt.

kr 20 000,00

WORKSHOP

Se under tilbud og tjenester hvilke workshop som passer. Avtale gjøres deretter individuelt.

kr 16 000,00

WORKSHOP

Se under tilbud og tjenester hvilke workshop som passer. Avtale gjøres individuelt.

kr 8 000,00