tilbud & tjenester:

Behandlingsforløp vil alltid kartlegges ,anbefales og avtales etter individuell samtale. 

I tilfeller med mye "motstand" , kan en enkeltstående forberedelsesbehandling anbefales. Se tjeneste 4.

Tjeneste 1

RTT behandling,utvidet

Inkluderer:

Inntakssamtale 45/60min.

Hypnosesession/behandling 90/120min der det presenterte problemet/utfordringen utforskes og transformeres.

Skreddersydd audio til hjemmebruk.

3 Oppfølgingssamtaler etter avtale. 

Veiledende pakkepris: 3800,- kr

Betaling skjer etter avtale.

Tjeneste 2

Avspenningsbehandling

Inkluderer:

Hypnosesession/behandling 90/120min der hovedfokus er på å berolioge og avspenne sinnet samt den fysiske kroppen. 

Skreddersydd audio.


Denne behandlingen er veldig støttende ved mye stress i kroppen ,sinnet og evt omgivelser. Effektiv ved mye uro , tankespinn og "fluktresponser" fra seg selv. 


Ta kontakt om du har spørsmål om mulige utfordringer som kan ha nytte av denne behandlingen.

Veiledende pakkepris: 1750,- kr

Betaling skjer etter avtale.

Tjeneste 3

 RTT behandling ,enkel


Inkluderer:

Inntakssamtale 45/60min. 

Hypnosesession/behandling 90/120min der det presenterte problemet/utfordringen utforskes og transformeres.

Skreddersydd audio til hjemmebruk i minimum 21 dager.

Veiledende pris :  1750,-


Betaling skjer etter avtale.

 

Tjeneste 4

"Forberedelsesbehandling".

Hypnosebehandling og samtale direkte mot den avdekkede "motstanden" oppdaget i samtale/inntakssamtale.Evt at du allerede VET at du har mye motstand.

Selv når du er klar for forandring og ønsker det sterkt,kan deler av deg uttrykke denne forsvarsmekanismen og overlevelsesstrategien . Det kjente og repeterte er ofte det man søker,selv om det ikke er støttende.

Denne behandlingen kan også anbefales dersom du bare er nysgjerrig på RTThypnose,men kjenner på tvil og motstand.

Inkluderer: Behandling 90min/120min.

Personlig lydfil.

Pris : 1250,-

Ta kontakt helt uforpliktende for mer informasjon!

Tjeneste 5

coachingprogram 


Denne behandlingen tar utgangspunkt i en utfordring eller et tema du kjenner er hemmende, saboterende e.l. i livet ditt og for din utvikling.

Du vil først gjennomgå en inntakssamtale og en RTT behandling,for deretter følges opp med coaching programmet over 10 uker med utgangspunkt i det som dukker opp i behandlingstimen.


Inkluderer :

Inntakssamtale 45/60min.

Hypnosesession/RTT behandling 90/120min hvor det presenterte problemet utforskes og forandres.


Ukentlige oppgaver og coaching over 10uker. Totalt 12 uker inkludert behandling.


Programmet er under utvikling.

Ta kontakt ved interesse. 


 

Tjeneste 6

workshop/gruppehypnoser

Innføring og opplæring i selvhypnose. Hvordan enkelt å gjøre det på egen hånd,og hva som er enkle grep å ta for å lykkes.

Selvsnakk og sinnet.

pris etter avtale.

Tjeneste 7

opplæring/innføring i selvhypnose.


En rask og praktisk innføring og gjennomgang i selvhypnose.

Du får individuell opplæring i prosessen å hypnotisere deg selv. 

Praktiske steg du kan gjøre for å hypnotisere deg selv.

Hvordan sette deg i alpha-tilstand,og hvordan klargjøre og "mate" din egen hjerne med ønskede mønstre. 

Gjennomføring avtales individuelt.

varighet : ca 45/60min

Veiledende pris : 750,-

Pris kan variere avhengig av ønsket lengde og gjennomgang. Avtales individuelt.

Tjeneste 8

Hypnose av barn. 


Inkluderer :

Inntakssamtale med forelder og barn.

Kortere behandlingstime.

Behandlingstime inneholder induksjon og transformasjon hovedsaklig.

Kan hjelpe ved f.eks sengeveting,

nervøsitet,

konsentrasjon.

Oppfølgingssamtaler.

Audio til odel og eie.


Pris: 3000,-

Tjeneste 9

"Hjemmebesøk".

 

Jeg kommer hjem til deg ,

og utfører behandling. 

Er du på sykehus,eller et annet sted, kommer jeg dit.  

Vi avtaler hvilken behandlingspakke du ønsker. Se gjennom  tjenestene for å vite hva behandlingen du ønsker inkluderer.


Tilbudet gjelder foreløpig kun for områder innen Tønsberg og omegn. 

Ta gjerne kontakt om du skulle bo andre steder i landet,så kan vi se om vi finner en løsning.

hvordan foregår behandlingen?

INNTAKSSAMTALE

I inntakssamtalen kommer jeg til å stille deg et sett helt spesifikke spørsmål for å kunne forstå ,avdekke og etablere hva du ønsker å forandre, og også forberede behandlingen. Dette vil være det presenterte problemet/utfordringen.

Mye av tiden vil gå til å avdekke og utdype hva du ønsker, da RTT er en løsningsorientert terapi.

Vi vil evt også gå igjennom inntaksskjemaet du har fylt inn før samtalen.

Samtalen varer vanligvis mellom 40min/60min.

Grunnen til at denne samtalen tas før behandlingen, er for å optimalisere selve behandlingen. Både hva gjelder tid og fokus. 

RTT BEHANDLING

En behandlingstime innebærer at det presenterte problemet bekreftes,og vi snakker litt rundt evt tanker og annet som kan ha dukket opp siden inntakssamtalen.

Deretter starter behandlingen. Du taes inn i hypnose,vi ser på og avdekker kjernen i det presenterte problemet,for deretter forstyrre og eliminere mønsteret/mønstrene som har skapt det. Den siste delen av behandlingen innebærer en transformasjonsdel der de nye mønstrene implementeres ,og denne delen utgjør den skreddersydde audioen som du får innen 24timer etter behandling.

En behandlingstime varer gjerne mellom 90min/120min.

SKREDDERSYDD HYPNOSE

Den skreddersydde hypnosen lages til deg mens du er i transformasjonsdelen av behandling. Og denne er virkelig nøkkelen til forandring. Hjernen lærer gjennom repetisjon, og for å forankre de nye tankemønstrene og holdningene , er det avgjørende å lytte til denne hypnosen i minimum 21 dager. Om du vil , kan du fortsette å lytte etter 21 dager,da synker bare de nye tankemønstrene dypere inn. Lydfilen er din til odel og eie,og sendes deg innen 24t etter behandling.

Det tar mellom 10 og 21 dager å forankre et nytt tankemønster.

Selve audioen/hypnoseopptaket varer gjerne mellom 15 - 20 min. I enkelte tilfeller kan opptaket vare i 40min,men da vil du bli informert om dette allerede i inntakssamtalen.

Oppfølgingssamtale(r).

Disse samtalene avtales like etter første hypnosebehandling når skal gjennomføres. Vanligvis dagen etter behandling ,og deretter et sted mellom 7 og 10 dager etter behandlingstimen. Og så en siste samtale 21 dager etter behandlingstime. Skulle det trenges tidligere og/eller oftere,så gjør vi selvfølgelig det! Jeg er her for å støtte deg gjennom prosessen!

Oppfølgingssamtalen varer gjerne et sted mellom 20min / 45min.

kjøp av forhåndsinnspilte hypnoser:

Send meg dine kontaktdetaljer og jeg sender deg varen så fort beløp er registrert på konto.

På dette tidspunktet kan ikke webnode behandle digitale produkter (filer, e-bøker, bilder, videoer) i kjøpsprosessen, men de jobber for å endre dette. Av den grunn vil jeg selv måtte sende deg produktet over mail/whats app eller annet. Ta kontakt for å avtale!