Personvern


Nettbutikken på nettsiden fenomenalforandring.no  i Tønsberg behandler personlig informasjon som er utgitt av Kunden for å innfri og bekrefte brukervilkårene, for å behandle elektroniske ordre og frakt, og for å ha muligheten til å kommunisere i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Kilden til personlig informasjon

1. Fenomenalforandring.no behandler personlig informasjon som er mottatt mot Kundens godkjennelse og samlet inn fra kontrakten for å fullføre kjøpet og den elektroniske ordren som opprettes i nettbutikken hos fenomenalforandring.no

2. Fenomenalforandring.no behandler kun identifiserbar informasjon og kontaktinformasjon til Kunden som er nødvendig for å oppfylle kontrakten for kjøpet;

3. Fenomenalforandring.no behandler personlig informasjon for frakt og for å holde regnskap og for å kunne ha kommunikasjon mellom partene i kontrakten i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Grunnen til behandling av personlig informasjon

Fenomenalforandring.no behandler Kundens personlig informasjon for følgende grunner:

1. Registrering på nettside fenomenalforandring.no I samsvar med Kapittel 4, Seksjon 2 av Regulasjonen;

2. For å kunne oppfylle den elektroniske ordren som ble opprettet av Kunden (navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer);

3. For å overholde lover og forskrifter som følger av kontraktsforholdet mellom kunden og kontrolløren;

4. Personlig informasjon er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten til kjøpet. Kontrakten kan ikke konkluderes uten personlig informasjon.

Tidsperioden for lagring av personlig informasjon

1. Fenomenalforandring.no lagrer personlig informasjon i en tidsperiode som er nødvendig for å oppfylle rettigheter og forpliktelser som følger av kontraktsforholdet mellom Fenomenalforandring og Kunden ,og i en 3-års tidsperiode som følger av avsluttelsen av kontraktsforholdet;

2. Fenomenalforandring.no må slette all personlig informasjon ved utløpet av tidsperioden for lagring av personlig informasjon.

Mottakere og behandlere av personlig informasjon

Tredjeparter som behandler Kundens personlig informasjon er underleverandører til Fenomenalforandring.no. Tjenestene som er levert av disse underleverandørene er nødvendige for å kunne oppfylle konktrakten til kjøpet og for å behandle den elektroniske ordren mellom Fenomenalforandring.no og Kunden.

Kontrollørens underleverandører er:

  • Webnode AG (nettbutikksystem);
  • Fraktfirma;
  • Google Analytics (nettsidestatistikk);

Kundens rettigheter

I samsvar med forskriften er kunden berettiget til:

1. Rettigheten til å få tilgang til sin personlige informasjon;

2. Rettigheten til å redigere sin personlige informasjon;

3. Rettigheten til å slette sin personlige informasjon;

4. Rettigheten til å nekte behandling av sin personlig informasjon;

5. Rettigheten til å flytte informasjonen sin;

6. Rettigheten til å fradra samtykket til behandling av sin personlig informasjon skriftlig eller via e-post til info@fenomenalforandring.no.

7. Rettigheten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten om det er mistanke om at det har vært brudd på Regulasjonen.

Sikkerheten til den personlige informasjonen

1. Fenomenalforandring.no erklærer å ta alle tekniske og organisatoriske forholdsregler som er nødvendige for å beskytte den personlige informasjonen;

2. Fenomenalforandring.no har tatt tekniske forhåndsregler for å sikre datalagringen.

Siste ord

1. Ved å legge inn en elektronisk ordre på nettsiden fenomenalforandring.no bekrefter Kunden å være informert om alle vilkårene av beskyttelsen av personlig informasjon og godkjenner dem i sin helhet;

2. Kunden godkjenner disse reglene ved å huke av boksen i bestillingsskjemaet;

3. Fenomenalforandring.no kan oppdatere disse Reglene når som helst. Den nye, oppdaterte versjonen må være publisert på hans/hennes nettside.

Disse reglene tar effekt den 27.5.22