Fargeterapi :

Fargekraften er en av de styrende kreftene i universet. Og man påvirkes bevisst eller ubevisst. 

Kromoterapi: Den kraften fargene har på ditt velvære.

Livene våre er fylt med farger. Ikke bare gjør farger verden til et mer levende sted, men de har også en kraftig effekt på kroppen, sinnet og humøret vårt. Farger er så sammenflettet med tankesettet vårt, at vi til og med uttrykker følelser med dem: "grønn av misunnelse", "blåmandag", "se noe i svart-hvitt", "å se livet gjennom rosafargede briller" Det er derfor ingen overraskelse at vi med kromoterapi, bedre kjent som fargeterapi, kan påvirke og gjenopprette energien vår, og forbedre både mentale og fysiske tilstander. 

Hva er Lys- og fargeterapi ?

Lys- og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning. link

Fargeterapi hører kanskje ikke til den mest kjente delen av alternativ medisin , men historisk har det vært brukt i forskjellige kulturer gjennom flere tusen år. Lys og forskjellige farger av lys ble brukt av de gamle egyptere, av folket i Babylon og i Kina. I Kina for eksempel brukte man rødt lys når man skulle behandle kopper i gamle dager. Men også innen ayurvediske tradisjoner bruker man fargeterapi. Der får pasienten vann som har vært belyst ved hjelp av farget glass. Men også i våre nærområder har det blitt brukt lysterapi til å behandle hudlidelser.  I Danmark var det en lege ved navn Nils Ryberg Finsen som fikk Nobelprisen i 1903 for å behandle tuberkuløse hudlidelser ved hjelp av lys.


Farge og lys :

Lys- og fargeterapeuter jobber med og for å gjøre sine klienter bevisste fargenes emosjonelle og psykologiske påvirkningskraft. Dette er et tema det har blitt forsket mye på, og i 1934 gjorde forskerne en større oppdagelse. De fant ut at rytmisk lysstimulering fikk hjernebølgene til å svinge i takt, et fenomen som i dag kalles for «entrainment» eller «photic driving». Senere gjorde nevrofysiologen W. Gray Walter flere eksperimenter med rytmisk lysstimulering av øynene til en rekke forsøkspersoner. Dette skjedde via en elektronisk, stroboskopisk anordning og lyset blinket med en frekvens på 10-25 per sekund. Han registrerte samtidig EEG og kunne derfor påvise at lyset hadde en innvirkning på aktiviteten i hele hjernebarken og ikke kun i synslappen. Forskning i USA og Japan har senere vist at effekten faktisk førte til at de to hjernehalvdelene ble mer samkjørte. På slutten av 1980-tallet hadde forskningen båret frukt , og det kunne dokumenteres at behandling med fullspektrum-lys har en terapeutisk effekt. Dette gjelder spesielt vinterdepresjoner som mange utvikler under den mørke årstid. John Downing har gitt kurs i Norge om sin spesielle lysterapi. Med lysterapi er det mulig å behandle blant annet søvnforstyrrelser, premenstruelt syndrom, dysleksi og depressive tilstanderF

Hva er Lysterapi - Behandler.no farge og lys terapi 

Farger kan gjenopprette energibalansen.

Fargeterapeuter sverger til det: Vi trenger farge i livene våre for å føle oss fysisk og mentalt lykkelige og sunne. I 1920 oppdaget den amerikanske legen Harry Riley Spitler at farger hadde en positiv effekt på pasientene hans. Gjennom eksponering av en fargepalett ble den fysiske selvhelbredelsesprosessen stimulert, og plager som søvnløshet, vinterdepresjon, astma og konsentrasjonsforstyrrelser ble behandlet. 

I kromoterapi brukes en bestemt farge til behandling av en bestemt plage, ettersom enhver farge har ulik positiv innvirkning.

Chromotherapy Color Benefits :

Yellow light is known to cure depression and improve mood, so this coloring can be helpful if you've had a hard day or just want to feel more positive. It has also been shown to boost energy levels for people who need help winding down at night after work, making it perfect for insomniacs.

Green light can help relieve pain and stress, but it also has a long-term effect of improving memory that makes it especially useful for students cramming for exams or trying to learn new things.

Blue light is known for helping people relax and fight sleep issues, so this color therapy is good for anyone who needs some extra shuteye. It can also help with ADHD symptoms like hyperactivity.

Orange light can help stimulate the appetite and can help people gain weight if that's a problem. It also has strong anti-inflammatory properties and is great for reducing pain and swelling associated with injuries, making it perfect for athletes or those who work out often.

Red light is known to ease depression and anxiety symptoms, so this color therapy works well for social phobics or anyone who has trouble staying calm in certain situations. It also can help relieve pain and improve the immune system, making it good for people suffering from psoriasis or other serious conditions.

Purple light is known to boost alertness and mental energy levels, so this coloring works well for anyone struggling with fatigue at work or at home. It's also great for people who suffer from ADHD, making it perfect for children struggling in school.

Brown light is known to boost the immune system and help with weight loss by increasing metabolism rates, so this coloring can be helpful if you're looking to lose a few pounds. It also helps fight inflammation, which makes it great for people suffering from joint injuries.

Black light is known to relieve pain and reduce swelling, making it perfect for athletes or people who are constantly active. It also works well on skin conditions like eczema because the coloring helps with the circulation that promotes healing in the body.

chromotherapy glasses