tilbud & tjenester:

Tjeneste 2 er den mest anbefalte,men behandlingsforløp vil alltid anbefales etter individuell inntakssamtale.

Tjeneste 1

1-to-1 session/skreddersydd RTT behandling

Inkluderer:

Inntakssamtale 45/60min

Hypnosesession/behandling 90/120min der det presenterte problemet/utfordringen utforskes og transformeres.

Skreddersydd audio til hjemmebruk i minimum 21 dager. 

Oppfølgingssamtaler etter avtale.

Pakkepris: 3800,- kr

Betaling skjer etter avtale.

Tjeneste 2

1-to-1 session/skreddersydd RTT behandling ,2 behandlingsrunder

Inkluderer:

Inntakssamtale 45/60min

Hypnosesession/behandling 90/120min der det presenterte problemet/utfordringen utforskes og transformeres.

Skreddersydd audio til hjemmebruk i minimum 21 dager.

Oppfølgingssamtaler etter avtale.

2dre behandlingstime etter 21 dager. 

Samme forløp som 1ste behandlingsrunde.

Pakkepris: 7000,- kr

Betaling skjer etter avtale.

Tjeneste 3

1-to-1 session/skreddersydd RTT behandling , 3 behandlingsrunder

Inkluderer:

Inntakssamtale 45/60min

Hypnosesession/behandling 90/120min der det presenterte problemet/utfordringen utforskes og transformeres.

Skreddersydd audio til hjemmebruk i minimum 21 dager.

Oppfølgingssamtaler etter avtale.

2dre behandlingstime etter 21 dager.

Samme forløp som 1ste behandlingsrunde.

3je behandlingstime etter enda 21 dager.

Samme forløp som 1ste og 2dre behandlingsrunde.

Pakkepris: 9900,- kr

Betaling skjer etter avtale.

Tjeneste 4

transformasjons-måneds-pakke , 1- to - 1 over 21 dager

(Kan passe for deg som virkelig trenger støtte til å gjennomføre hele prosessen over 21 dager.)

Inkluderer :

Inntakssamtale 45/60min.

Hypnosesession/behandling 90/120min hvor det presenterte problemet utforskes og forandres.

Daglige zoom møter i 20 dager for å gjennomføre transformasjonaudioen live.(25/40min)

Audio til odel og eie.

Oppfølgingssamtaler etter 7,14 og 21 dager,og etter avtale. (40/60min hver.)

Pakkepris: 15000,-kr

Betaling skjer etter avtale.

Tjeneste 5

gruppehypnose & foredrag

Avtales individuelt.eks: Et kort foredrag/introduksjon om hjernen/sinnet og hvordan det påvirker våre holdninger,handlinger og opplevelser. En gruppehypnose som handler om et avtalt tema. Ta kontakt ved interesse! 


Pris etter avtale.

Tjeneste 6

workshop/gruppehypnoser

Ganske lik som tjeneste 5,bortsett fra at det vektlegges opplæring i selvhypnose. Hvordan enkelt å gjøre det på egen hånd,og hva som er enkle grep å ta for å lykkes.

Selvsnakk og sinnet.pris etter avtale.

Tjeneste 7

kunstnerworkshops/sessions

Workshops/Sessions med kunstnere eller kunstprosjekter. Tema , utforming og pris kan skje etter avtale.

pris etter avtale.

Tjeneste 8

forhåndsinnspilte hypnoser 

Forhåndsinnspilte hypnoser rundt forskjellige temaer:

Sleep/Søvn

Confidence/Selvtillit

Lovability/elskbarhet

I am enough/"god nok"


Tjeneste 9

opplæring/innføring i selvhypnose.


En praktisk innføring og gjennomgang i selvhypnose.

Du får individuell opplæring i prosessen å hypnotisere deg selv. 

Praktiske steg du kan gjøre for å hypnotisere deg selv.

Hvordan sette deg i alpha-tilstand,og hvordan klargjøre og "mate" din egen hjerne med ønskede mønstre. 

Gjennomføring avtales individuelt.

Pris : 3000,-

Pris kan variere avhengig av ønsket lengde og gjennomgang. Avtales individuelt.

Tjeneste 10

Hypnose av barn. 


Inkluderer :

Inntakssamtale med forelder og barn.

Kortere behandlingstime.

Behandlingstime inneholder induksjon og transformasjon hovedsaklig.

Kan hjelpe ved f.eks sengeveting,

nervøsitet,

konsentrasjon.

Oppfølgingssamtale(r).

Audio til odel og eie.


Pris: 3000,-

Tjeneste 11

"Hjemmebesøk".

 

Jeg kommer hjem til deg ,

og utfører behandling. 

Er du på sykehus,eller et annet sted, kommer jeg dit.  

Vi avtaler hvilken behandlingspakke du ønsker. Se gjennom  tjenestene for å vite hva behandlingen du ønsker inkluderer.


Tilbudet gjelder foreløpig kun for områder innen Tønsberg og omegn. 

Ta gjerne kontakt om du skulle bo andre steder i landet,så kan vi se om vi finner en løsning.

Tjeneste 12

INTENSE 1-to-1 session/skreddersydd RTT behandling

Inkluderer:

Inntakssamtale skjer samtidig som behandlingstimen. Noe forkortet.

Hypnosesession/behandling 90/120min der det presenterte problemet/utfordringen utforskes og transformeres.

Skreddersydd audio til hjemmebruk i minimum 21 dager.

Oppfølgingssamtaler etter avtale.

Pakkepris: 3800,- kr

Betaling skjer etter avtale.

hvordan foregår behandlingen?

INNTAKSSAMTALE

I inntakssamtalen kommer jeg til å stille deg et sett helt spesifikke spørsmål for å kunne forstå ,avdekke og etablere hva du ønsker å forandre, og også forberede behandlingen. Dette vil være det presenterte problemet/utfordringen.

Mye av tiden vil gå til å avdekke og utdype hva du ønsker, da RTT er en løsningsorientert terapi.

Vi vil evt også gå igjennom inntaksskjemaet du har fylt inn før samtalen.

Samtalen varer vanligvis mellom 40min/60min.

Grunnen til at denne samtalen tas før behandlingen, er for å optimalisere selve behandlingen. Både hva gjelder tid og fokus. 

RTT BEHANDLING

En behandlingstime innebærer at det presenterte problemet bekreftes,og vi snakker litt rundt evt tanker og annet som kan ha dukket opp siden inntakssamtalen.

Deretter starter behandlingen. Du taes inn i hypnose,vi ser på og avdekker kjernen i det presenterte problemet,for deretter forstyrre og eliminere mønsteret/mønstrene som har skapt det. Den siste delen av behandlingen innebærer en transformasjonsdel der de nye mønstrene implementeres ,og denne delen utgjør den skreddersydde audioen som du får innen 24timer etter behandling.

En behandlingstime varer gjerne mellom 90min/120min.

SKREDDERSYDD HYPNOSE

Den skreddersydde hypnosen lages til deg mens du er i transformasjonsdelen av behandling. Og denne er virkelig nøkkelen til forandring. Hjernen lærer gjennom repetisjon, og for å forankre de nye tankemønstrene og holdningene , er det viktig å lytte til denne hypnosen i 21 dager. Om du vil , kan du fortsette å lytte etter 21 dager,da synker bare de nye tankemønstrene dypere inn. Lydfilen er din til odel og eie,og sendes deg innen 24t etter behandling.

Det tar mellom 10 og 21 dager å forankre et nytt tankemønster.

Selve audioen/hypnoseopptaket varer gjerne mellom 15 - 20 min. I enkelte tilfeller kan opptaket vare i 40min,men da vil du bli informert om dette allerede i inntakssamtalen.

Oppfølgingssamtale(r).

Disse samtalene avtales gjerne i forkant av behandling(er) når skal gjennomføres. Vanligvis dagen etter behandling ,og deretter et sted mellom 7 og 10 dager etter behandlingstimen. Men skulle det trenges tidligere og oftere,så gjør vi selvfølgelig det! Jeg er her for å støtte deg gjennom prosessen!

Oppfølgingssamtalen varer gjerne et sted mellom 20min / 45min.

kjøp av forhåndsinnspilte hypnoser:

Send meg dine kontaktdetaljer og jeg sender deg varen så fort beløp er registrert på konto.

På dette tidspunktet kan ikke webnode behandle digitale produkter (filer, e-bøker, bilder, videoer) i kjøpsprosessen, men de jobber for å endre dette. Av den grunn vil jeg selv måtte sende deg produktet over mail/whats app eller annet. Ta kontakt for å avtale!